Karrier

Ajtógyár/Kilincsgyár bel­té­ri ajtó és kilincs áru­ház Budaörs

Beltéri ajtó és kilincs értékesítő

Ami­re a Csa­pa­tunk­tól számíthatsz:

 • Hosszú­tá­vú biz­tos, sta­bil munkalehetőség
 • 8 órás, tel­jes mun­ka­idős beje­len­tett pozíció
 • Kor­sze­rű mun­ka­esz­kö­zök, gyors IT támogatással
 • Jó han­gu­lat, fia­ta­los, segí­tő­kész munkatársak
 • Csa­pat­épí­tő programok
 • Szak­mai fej­lő­dé­si lehe­tő­ség, tovább­kép­zé­sek, (alkal­man­ként hazai, kül­föl­di gyár­tók látogatása)
 • Modern, jól fel­sze­relt kör­nye­zet, exc­lu­sive áruházak
 • Nap indí­tó kávé­zás, teá­zás, ebédszünet

Amit min­den nap csi­nál­ni fogsz:

 • Buda­ör­si áru­há­zunk­ba érke­ző és kilincsgyar.hu websho­punk­ban érdek­lő­dő ügy­fe­lek tájé­koz­ta­tá­sa, kiszol­gá­lá­sa, kapcsolattartás
 • Meg­ren­de­lé­sek leadá­sa, nyo­mon követése
 • Óbu­dai és szent­end­rei Áru­há­zak­kal és beszál­lí­tók­kal való kap­cso­lat­tar­tás, egyeztetés

Amit Csa­pa­tunk elvár:

 • Mini­mum közép­fo­kú végzettség
 • MS Offi­ce prog­ra­mok isme­re­te elvárás
 • Mini­mum 1 év érté­ke­sí­tői tapasztalat
 • Segí­tő­kész, dina­mi­kus személyiség
 • Pre­cíz, lel­ki­is­me­re­tes munkavégzés
 • Gya­kor­la­ti­as, vevő­köz­pon­tú gon­dol­ko­dás, jó műsza­ki érzék
 • Kivá­ló kom­mu­ni­ká­ció, ügyfélorientáltság
 • Ápolt, meg­nye­rő megjelenés

Előny­ként értékeljük:

 • Szak­mai isme­re­tek (gya­kor­la­ti tapasztalat)
 • Angol nyelv ismerete

Mun­ka­vég­zés helye:
Ajtógyár/Kilincsgyár bel­té­ri ajtó és kilincs áru­ház Budaörs

Jelent­kez­ni net­tó bér­igény meg­je­lö­lés­sel az aláb­bi űrlap kitöl­té­sé­vel lehet:

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás