Karrier

Irodai asszisztens — adminisztráció munkakör

Főbb fel­ada­tok, munkák:

 • napi admi­niszt­rá­ci­ós fel­ada­tok elvégzése
 • nyil­ván­tar­tá­sok vezetése
 • kol­lé­gák admi­niszt­ra­tív támogatása
 • tele­fo­nok fel­vé­te­le, kon­takt infor­má­ció fel­rög­zí­té­se, vagy infor­má­ció nyújtás
 • az iro­da műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges alap­anya­gok utánrendelése
 • a beér­ke­ző pos­tai leve­le­ket átvé­te­le, bon­tá­sa, érkez­te­té­se, továbbítása
 • pos­tai ügyintézés
 • kiemelt ügy­fe­lek fogadása
 • az iro­da és bemu­ta­tó­te­rem folya­ma­tos és zavar­ta­lan műkö­dé­sé­nek biztosítása
 • ren­dez­vé­nyek előkészítése

Az állás­hoz tar­to­zó elvárások:

 • mini­mum közép­fo­kú végzettség
 • szá­mí­tó­gép fel­hasz­ná­lói szin­tű isme­re­te (Word, Excel, Outlook)
 • fele­lős­ség­tel­jes önál­ló mun­ka­vég­zés, precizitás
 • jó prob­lé­ma­meg­ol­dó képesség
 • nagy­fo­kú terhelhetőség
 • B kate­gó­ri­ás jogosítvány
 • jó kom­mu­ni­ká­ci­ós készség
 • csa­pat­szel­lem
 • empa­ti­kus­ság
 • rugal­mas­ság

Amit kíná­lunk:

 • ver­seny­ké­pes fizetés
 • csa­lá­di­as környezet
 • beta­ní­tás biztosítása
 • szak­mai fejlődés
 • mun­ka­esz­kö­zök biz­to­sí­tá­sa tele­fon, laptop

Mun­ka­vég­zés helye:
1038 Buda­pest, Für­dő utca 2.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás