Kilincsgarnitúra értékesítő

Ami­re a Csa­pa­tunk­tól számíthatsz:

 • hosszú­tá­vú biz­tos munkalehetőség
 • 8 órás, tel­jes mun­ka­idős beje­len­tett pozíció
 • kor­sze­rű mun­ka­esz­kö­zök, asz­ta­li PC / lap­top, gyors IT támogatással
 • jó han­gu­lat, fia­ta­los, segí­tő­kész munkatársak
 • csa­pat­épí­tő progamok
 • szak­mai fej­lő­dé­si lehe­tő­ség, tovább­kép­zé­sek, (alkal­man­ként hazai, kül­föl­di gyár­tók látogatása)
 • modern, jól fel­sze­relt kör­nye­zet, exc­lu­sive bemutatóterem
 • nap indí­tó kávé­zás, teá­zás, ebédszünet

Amit min­den nap csi­nál­ni fogsz:

 • bemu­ta­tó­te­rem­be érke­ző és meg­lé­vő ügy­fe­lek tájé­koz­ta­tá­sa, kiszol­gá­lá­sa, kapcsolattartás
 • meg­ren­de­lé­sek leadá­sa, nyo­mon köve­té­se, ügyintézése
 • beszál­lí­tók­kal való kap­cso­lat­tar­tás, egyeztetés

Amit a Csa­pa­tunk elvár:

 • mini­mum közép­fo­kú végzettség
 • MS Offi­ce prog­ra­mok isme­re­te elvárás
 • mini­mum 1 év érté­ke­sí­tői tapasztalat
 • segí­tő­kész, dina­mi­kus személyiség
 • pre­cíz, lel­ki­is­me­re­tes munkavégzés
 • gya­kor­la­ti­as, vevő­köz­pon­tú gon­dol­ko­dás, jó műsza­ki érzék
 • kivá­ló kom­mu­ni­ká­ció, ügyfélorientáltság
 • ápolt, meg­nye­rő megjelenés

Előny­ként:

 • szak­mai isme­re­tek (gya­kor­la­ti tapasztalat)
 • angol nyelv ismeret

Mun­ka­vég­zés helye:
Ajtó­gyár / Kilincs­gyár Buda­örs áru­ház
2040 Buda­örs, Károly király utca 82/b.

Jelent­kez­ni az aláb­bi űrlap kitöl­té­sé­vel lehetséges.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás