BASIC

BELTÉRI AJTÓ

Magyar szab­vány méret­ben ren­del­he­tő bel­té­ri ajtó teli, dísz­csí­kos vagy üve­ge­zett kivi­tel­ben, utó­lag sze­rel­he­tő átfo­gó tokkal.

Modellek

Dekor Felületek

Fehér dekor
Akác dekor

Akác
dekor

Fehér dekor
Natúr tölgy dekor

Natúr tölgy
dekor

Fehér dekor
Primo dió dekor

Pri­mo dió
dekor

Fehér dekor
Fehér dekor

Fehér
dekor

3d és iridium Felületek

Rak­tá­ri — Teli kivi­tel­ben 2–5 mun­ka­na­pos átfu­tá­si idő­vel kül­ső rak­tár­ról.
Azon­nal átve­he­tő — teli kivi­tel­ben szab­vány mére­tek­ben szent­end­rei rak­tá­runk­ban azon­nal átvehető.

Fehér dekor
Fehér kőris 3D

Fehér kőris
3D

Fehér dekor
Sonoma tölgy 3D

Sono­ma tölgy
3D

Fehér dekor
Norvég kőris iridium

Nor­vég kőris
iri­di­um

Fehér dekor
Grafit kőris iridium

Gra­fit kőris
iri­di­um

Fehér dekor
Wenge iridium

Wen­ge
iri­di­um

Fehér dekor
Fehér iridium

Fehér
iri­di­um

Olajos tölgy 3D

Ola­jos tölgy
3D

Égetett tölgy 3D

Ége­tett tölgy
3D

Szürke tölgy 3D

Szür­ke tölgy
3D

Világos kolumbiai dió 3D

Kolum­bi­ai dió vil.
3D

Riviera tölgy 3D

Rivi­e­ra tölgy
3D

Világos akác iridium

Vilá­gos akác
iri­di­um

Barna kőris iridium

Bar­na kőris
iri­di­um

Akác iridium

Akác
iri­di­um

Hófehér kőris iridium

Hófe­hér kőris
iri­di­um

Olasz dió iridium

Olasz dió
iri­di­um

Grafit iridium

Gra­fit
iri­di­um

Grafit tölgy iridium

Gra­fit tölgy
iri­di­um

Antik tölgy iridium

Antik tölgy
iri­di­um

Antracit tölgy 3D

Ant­ra­cit tölgy
iri­di­um

Catania tölgy 3D

Cata­nia tölgy
3D

Erezett fehér iridium

Víz­szin­tes ere­zett fehér
iri­di­um

Marone tölgy IR

Maro­ne tölgy
iri­di­um

Üvegkivágások

Üvegtípusok

Flo­at víztiszta

Sav­mart

Műszaki tartalom

Sarkos ajtólap élprofil

Sarkos ajtólap élprofil

Dekorfólia felület

Dekor felület

Könnyített méhsejt betét lapszerkezet

Könnyített méhsejt betét lapszerkezet

Műsza­ki specifikáció

 • BASIC kol­lek­ció, teli, üve­ges és dísz­csí­kos ajtó modellek
 • 40 mm ajtó­lap vastagság
 • fal­colt kivi­te­lű állít­ha­tó utó­lag sze­rel­he­tő tokszerkezet
 • job­bos vagy balos nyitásirány
 • könnyí­tett méh­sejt­be­té­tes ajtólapszerkezet
 • 2 db króm ajtópánt
 • fal­cos sar­kos ajtó­lap élképzés
 • nor­mál kul­csos BB zárt­est, fel­ár elle­né­ben PZ vagy WC zártest
 • alsó szel­lő­ző­rés fel­ár ellenében

Felü­le­tek

Szab­vány méretek

 • MSZ 750x2100 (fal­nyí­lás méret)
 • MSZ 900x2100 (fal­nyí­lás méret)
 • MSZ 1000x2100 (fal­nyí­lás méret)
 • 100-as fal­vas­tag­ság (95–115 mm-ig állítható)
 • 120-as fal­vas­tag­ság (120–140 mm-ig állítható)
 • 140-es fal­vas­tag­ság (140–160 mm-ig állítható)
 • MSZ mére­tek metszetrajz

Rendelhető méretek

Pas­cal basic bel­té­ri ajtók magyar szab­vány méret­ben elő­ál­lí­tott ter­mék, elér­he­tő 750 x 2100 mm, 900 x 2100 mm, 1000 x 2100 mm mére­tek­ben. A pon­tos mére­tek lásd a metszetrajzokon.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan határozzam meg az ajtó nyitásirányát?

Ahhoz, hogy kide­rül­jön, mi az ajtód nyi­tá­si irá­nya, azt kell meg­vizs­gál­nod, melyik olda­lon van­nak a pán­tok, azaz az ajtó fel­füg­gesz­té­se. Ha bal olda­lon van­nak, akkor balos az ajtód, ha jobb olda­lon, akkor jobbos.

Mik a magyar beltéri ajtó szabvány méretek?

A Pas­cal dekor­fó­li­ás ajtó­csa­lád magyar szab­vány méret­ben elő­ál­lí­tott ter­mék. Ez azt jelen­ti, hogy össze­sen három­fé­le méret­ben elér­he­tő: 75 x 210 cm, 90 x 210 cm, 100 x 210 cm. Ezen felül még egy para­mé­ter van, ami meg­ha­tá­roz­za majd az ajtód mére­tét, ez pedig a fal­vas­tag­ság. Itt rak­tár­kész­let­ről két­fé­le lehe­tő­ség közül választ­hatsz: 10–12 cm és 12–14 cm.  Ezek ún. tar­to­mány­mé­re­tek, azaz a falad vas­tag­sá­ga a meg­adott mére­te­ken belül sza­ba­don mozog­hat. Ha a léte­ző két­fé­le tar­to­mány­tól eltér a fal­vas­tag­sá­god, akkor van lehe­tő­sé­ged egye­di mére­tet ren­del­ned, de itt hosszabb átfu­tá­si idő­vel kell számolnod.

Mennyi idő alatt vehető át a dekorfóliás ajtó?

A Dekor­fó­li­ás ajtók teli kivi­tel­ben (azaz üve­ge­zés vagy dísz­csík nél­kül) a meg­ren­de­lés­től szá­mít­va 2–5 mun­ka­na­pon belül átve­he­tő­ek bemu­ta­tó­ter­münk­ben. Ha a stan­dard fal­vas­tag­ság­tól eltér a méret, vagy díszcsíkkal/üvegbetéttel sze­ret­néd egye­di­vé ten­ni ajtó­dat, akkor 3–4 hetes gyár­tá­si idő­vel kell kalkulálni.

Ajánlatkérés

  Személyes adatok

  Név: (köte­le­ző)

  E‑mail cím: (köte­le­ző)

  Tele­fon­szám: (köte­le­ző)

  Cím: (köte­le­ző)

  Termékek

  HELYISÉG
  AJTÓ MODELL
  FELÜLET
  MÉRET (MSZ)
  FALVASTAGSÁG
  ZÁRTEST
  NYITÁSIRÁNY

  Meg­jegy­zés:

  Szolgáltatások

  Melyik bemu­ta­tó­te­rem­től kéri az ajánlatot?


  Ház­hozszál­lí­tás:


  Ter­mék beépítés: