Lakó­park
Buda­pest XI. kerü­let
www.budapart.hu

Ter­mé­kek: bel­té­ri ajtók, bejá­ra­ti ajtók, kilincs­gar­ni­tú­rák

Lakó­park
Buda­pest XIII. kerü­let
www.neriumpark.hu

Ter­mé­kek: bel­té­ri ajtók, bejá­ra­ti ajtók, kilincs­gar­ni­tú­rák

Magán­kór­ház
Buda­pest IX. kerü­let
www.dunamedicalcenter.org/hu

Ter­mé­kek: bel­té­ri ajtók, acél­to­kok, kilincs­gar­ni­tú­rák

Lakó­park
Szent­end­re
www.sztaravodalakopark.hu

Ter­mé­kek: bel­té­ri ajtók, bejá­ra­ti ajtók, kilincs­gar­ni­tú­rák

Referencia munkáink letöltése

Folya­ma­to­san bővü­lő refe­ren­cia mun­ká­ink letölt­he­tő PDF for­má­tum­ban.