Árlisták katalógusok

Árlis­ták katalógusok

Pascal szabvány beltéri ajtók

Szab­vány mére­te és papír­rács beté­tes szer­ke­ze­te miatt ked­ve­ző árú ter­mék. Meg­je­le­né­se szám­ta­lan üve­ge­zé­si és fém­csík deko­rá­ci­ó­val vará­zsol­ha­tó még lenyű­gö­zőb­bé, és a külön­bö­ző felü­le­tek­kel pedig még látványosabbá.

Pascal beltéri ajtó katalógus

Pascal szabvány és egyedi ajtók

kata­ló­gus

Pascal Raktári belteri ajtó árlista

Raktári beltéri ajtók

Raktárkészletről

szab­vány méretben

Pascal Basic belteri ajtó árlista

Basic beltéri ajtó kollekció

Raktárkészletről

szab­vány méretben

Pascal Solid belteri ajtó árlista

Solid beltéri ajtó kollekció

Raktárkészletről

szab­vány méretben

Pascal Fresh belteri ajtó árlista

Fresh beltéri ajtó kollekció

Raktárkészletről

szab­vány méretben

Pascal modulos beltéri ajtók

Pas­cal ajtó­csa­lád sike­rét a hatal­mas szín­vá­lasz­ték­nak és ked­ve­ző árszint­nek köszön­he­ti. A szab­vány mére­tek miatt, szin­te a leg­több fal­nyí­lás­ba meg­fe­le­lő lesz. A rak­tár­kész­let­nek köszön­he­tő­en a ter­mék rövid átfu­tá­si idő alatt ren­del­ke­zés­re áll vagy akár azon­nal átvehető.

Pascal Berg belteri ajtó árlista

BERG BELTÉRI AJTÓ KOLLEKCIÓ

Raktárkészletről

szab­vány méretben

Pascal Enzo beltéri ajtó árlista

ENZO BELTÉRI AJTÓ KOLLEKCIó

Raktárkészletről

szab­vány méretben

Pascal Sonata belteri ajtó árlista

SONATA BELTÉRI AJTÓ KOLLEKCIÓ

Raktárkészletről

szab­vány méretben

Pascal Torino belteri ajtó árlista

TORINO BELTÉRI AJTÓ KOLLEKCIÓ

Raktárkészletről

szab­vány méretben

Pascal Lizbon beltéri ajtó árlista

Lizbona beltéri ajtó kollekció

Raktárkészletről

szab­vány méretben

Pascal Avena belteri ajtó árlista

Avena beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Atlanta belteri ajtó árlista

Atlanta beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Alexa belteri ajtó árlista

Alexa beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Ceres beltéri ajtó árlista

Ceres beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Eria beltéri ajtó árlista

Eria beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Loretto beltéri ajtó árlista

Loretto beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Negra beltéri ajtó árlista

Negra beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Paulo beltéri ajtó árlista

Paulo beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Rossa beltéri ajtó árlista

Rossa beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Saturn beltéri ajtó árlista

Saturn beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Silvio beltéri ajtó árlista

Silvio beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Vinci beltéri ajtó árlista

Vinci beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal Vienna beltéri ajtó árlista

Vienna beltéri ajtó kollekció

szab­vány méretben

Pascal egyedi beltéri ajtók

Magas minő­sé­gű OPTIMA CPL fóli­ás bel­té­ri ajtók szá­mos egye­di igényt kielé­gí­te­nek, legyen az méret, bel­ső szer­ke­zet, üveg­ki­vá­gás vagy spe­ci­á­lis kiala­kí­tás. Pure White ajtó­csa­lád pedig ugyan­ezt tud­ja, csak gyö­nyö­rű fehér vagy szí­nes selyemfényű
fes­tett felületekkel.
Pascal Pure white belteri ajtó árlista

PURE WHITE BELTÉRI AJTÓ kollekció

egye­di méretben

Pascal Optima belteri ajtó árlista

OPTIMA BELTÉRI AJTÓ kollekció

egye­di méretben

Full Doors egyedi design beltéri ajtók

Pascal beltéri ajtó katalógus

Full Doors egyedi design ajtók

kata­ló­gus

Full Doors Tele és üvegezett beltéri ajtó árlista

FULL DOORS TELE ÉS ÜVEGEZETT BELTÉRI AJTÓK

egye­di méretben

Full Doors Intarziás beltéri ajtó árlista

FULL DOORS INTARZIÁS BELTÉRI AJTÓK

egye­di méretben

Full Doors díszcsíkos beltéri ajtó árlista

FULL DOORS DÍSZCSÍKOS BELTÉRI AJTÓK

egye­di méretben

Full Doors rátétléces beltéri ajtó árlista

FULL DOORS RÁTÉTLÉCES BELTÉRI AJTÓK

egye­di méretben

Jan prémium beltéri ajtók

JAN prémium beltéri ajtó katalógus

Jan prémium beltéri ajtók

kata­ló­gus

Eclisse tapétaajtó és falban futó tolóajtó tokszerkezetek

Eclisse Unico egyszárnyú, tokborítást igénylő szerkezet

UNICO

falban futó tolóajtó szerkezet
GIPSZKARTON FALHOZ

Eclisse Unico egyszárnyú, tokborítást igénylő szerkezet

UNICO

falban futó tolóajtó szerkezet
VAKOLHATÓ FALHOZ

Eclisse Syntesis Line egyszárnyú, tokborítást nem igénylő szerkezet

SYNTESIS LINE

falban futó tolóajtó szerkezet
GIPSZKARTON FALHOZ

Eclisse Syntesis Line egyszárnyú, tokborítást nem igénylő szerkezet

SYNTESIS LINE

falban futó tolóajtó szerkezet
vakolható FALHOZ

Eclisse Estensione kétszárnyú, tokborítást igénylő szerkezet

ESTENSIONE

falban futó tolóajtó szerkezet
GIPSZKARTON FALHOZ

Eclisse Estensione egyszárnyú, tokborítást igénylő szerkezet

ESTENSIONE

falban futó tolóajtó szerkezet
VAKOLHATÓ FALHOZ

Eclisse Syntesis Line egyszárnyú, tokborítást nem igénylő szerkezet

SYNTESIS ESTENSIONE

falban futó tolóajtó szerkezet
GIPSZKARTON FALHOZ

Eclisse Syntesis Line egyszárnyú, tokborítást nem igénylő szerkezet

SYNTESIS ESTENSIONE

falban futó tolóajtó szerkezet
vakolható FALHOZ