Home  Ter­mé­kek  Pro­jekt ajtók

Projekt ajtók

Passzív tűzvédelem FORM acél nyílászáró termékekkel

DIN szab­vány elér­he­tő tűz­gát­ló ajtó­ele­mek, mely biz­ton­sá­gos meg­ol­dást nyúj­ta­nak ott­ho­nok, szu­per­mar­ke­tek, kór­há­zak, rak­tá­rak, gép­ter­mek, mozik, étter­mek és bár­mely köz­épü­le­tek számára.

Hosszúéletű acéltok a legnagyobb igénybevétel mellett

DIN szab­vány mére­tek­ben FORM acél­to­kok kőmű­ves és gipsz­kar­ton falakhoz,

Ajtólapok acéltokra

HPS, HPL, CPL, Acél ajtólapok