Home  Ter­mé­kek  ajto­csa­la­dok  Jan Veda ajtócsalád
Jan Sattva prémium beltéri ajtók

JAN Veda

BELTÉRI AJTÓ

A moder ott­hon han­gu­la­ta. A Veda bel­té­ri ajtó­csa­lád karak­te­res és hatá­ro­zott meg­je­le­né­sé­vel egy­ér­tel­mű­en modern ott­ho­ná­nak domi­náns része.

Veda modellek

Furnér felületek

JAN furnér Wenge Balanced

Tölgy frí­zes

JAN furnér Wenge Balanced

Ében

JAN furnér Wenge Balanced

Ame­ri­kai dió flóderos

JAN furnér Wenge Balanced

Ame­ri­kai dió frízes

JAN furnér Füstölt kőris

Füs­tölt kőris

JAN furnér Zebrano

Zeb­ra­no

JAN furnér Cherry Blush

Szür­ke tölgy

JAN furnér Cherry Blush

Öreg tölgy

JAN furnér Cherry Blush

Wen­ge Alpi

JAN furnér Cherry Blush

Wen­ge

JAN furnér Cherry Blush

Bükk

JAN furnér Cherry Blush

Cher­ry Blush

JAN furnér Cherry Blush

Smoke grey oak

JAN furnér Cherry Blush

Grey Lati Alpi

Festett felületek

RAL 9010 festett fehér

Fehér RAL 9010

RAL 9005 festett fekete

Feke­te RAL 9005

RAL 7045 festett szürke

Szür­ke RAL 7045

RAL 7010 festett bordó

Bor­dó RAL 7010

RAL színskala

RAL ská­la

Egyedi méret

JAN Veda bel­té­ri ajtók egye­di méret­ben a fal­nyí­lás­nak meg­fe­le­lő­en készülnek.

Ajtó­lap + tok alap­áras méret­ha­tá­rok
Szé­les­ség egy­szár­nyú: 600 mm-től 1000 mm-ig
Magas­ság egy­szár­nyú: 1800 mm-től 2130 mm-ig
Fal­vas­tag­ság: 60 mm-től 150 mm-ig

Gyártás egyedi méretben

Műszaki tartalom

Könnyített méhsejt betét lapszerkezet

Tömörfaforgács lapszerkezet

Sarkos ajtólap élprofil

Sarkos ajtólap élprofil

Műsza­ki jellemzők

 • fal­colt kivi­te­lű állít­ha­tó utó­lag sze­rel­he­tő 2 részes tokszerkezet
 • ezüst szí­nű, kere­kí­tett 2 helyen rög­zí­tett zárlemez
 • 40 mm ajtó­lap vas­tag­ság (felü­let füg­vé­nyé­ben változhat)
 • tömör­fa­for­gács lapszerkezet
 • job­bos vagy balos nyitásirány
 • füg­gő­le­ges / víz­szin­tes szálirány
 • 2 db króm ajtópánt
 • fal­cos sar­kos ajtó­lap élképzés
 • igény sze­rint BB vagy PZ zárt­est, fel­ár elle­né­ben WC toa­lett zártest

Felü­le­tek

Mére­tek

 • Gyár­tás egye­di méretben
 • Szé­les­ség (60-tól 100 cm-ig alapáras)
 • Magas­ság (213 cm-ig alapáras)
 • Fal­vas­tag­ság (15 cm-ig alapáras)

Ajánlatkérés

  Személyes adatok

  Név: (köte­le­ző)

  E‑mail cím: (köte­le­ző)

  Tele­fon­szám: (köte­le­ző)

  Cím: (köte­le­ző)

  Termékek

  HELYISÉG
  AJTÓ MODELL
  FELÜLET
  SZÉLESSÉG
  MAGASSÁG
  FALVASTAGSÁG
  ZÁRTEST
  NYITÁSIRÁNY

  Meg­jegy­zés:

  Szolgáltatások

  Melyik áru­ház­tól kéri az ajánlatot?


  Ház­hozszál­lí­tás:


  Ter­mék beépítés: